Valsts pārbaudes darbi

Rīkojums Nr. PSL-19-4-ris  07.01.2019.

 

Rīgas Lastādijas internātpamatskolas

9.klašu Valsts pārbaudes darbu grafiks 

2018./ 2019.m.g.  

VPD nosaukums

Datums un laiks

vieta

Mācībvaloda (latviešu) 9.c klasei - eksāmens (kombinēti)

22.05. (rakstos)

pl. 10:00

*504. kab.

23.05. (mutvārdos)

pl. 9:00

402. kab.

Valsts (latviešu) valoda 9.a klasei - CE (kombinēti)

22.05. (rakstos)

pl. 10:00

206. kab.

22.05. (mutvārdos)

pl.  14:45

507. kab.

Angļu valoda (svešvaloda) 9. klasei – eksāmens (kombinēti)

29.05. (rakstos)

pl. 10:00

206. kab.

*204. kab.

30.05. (mutvārdos)

pl. 8:30

414. kab.

Krievu valoda (svešvaloda) 9.c klasei – eksāmens (kombinēti)

29.05. (rakstos)

pl. 10:00

*504. kab.

29.05. (mutvārdos)

pl. 12:30

504. kab.

Matemātika 9. klasei - eksāmens

04.06. (rakstos)

pl. 10:00

206. kab.

*210. kab.

Mācībvaloda (krievu) 9.a klasei - eksāmens (kombinēti)

06.06. (rakstos)

pl. 10:00

 

206. kab.

*204. kab.

 

06.06. (mutvārdos)

pl. 14:00

204. kab.

Latvijas un pasaules vēsture 9. klasei - eksāmens

11.06. (rakstos)

pl. 10:00

206.kab.

*202.kab.

   * -  izglītojamo grupai ar atbalsta pasākumiem