Rīgas Lastādijas internātpamatskola

 

Rīgas Lastādijas internātpamatskola izveidota 2010.gada 1.septembrī skolu tīkla optimizācijas rezultātā, reorganizējot Rīgas Lastādijas internātvidusskolu un Rīgas 7.internātpamatskolu. Skolā ir saglabāta apmācība gan latviešu, gan mazākumtautību valodā.

Skola nodrošina bezmaksas dzīvošanu internātā un ēdināšanu 4 reizes dienā 5 darba dienas nedēļā izglītojamiem ar izziņu par maznodrošinātas ģimenes vai trūcīgas personas statusu. Pārējie izglītojamo vecāki slēdz līgumu ar skolu un apmaksā ēdināšanu paši.