2018./2019.m.g.

Organizācija «KEFA» projekta Erasmus + EVS „Youth For Youth. StepUP.” ietvaros novadīja vairākas tikšanās ar bērniem zem nosaukuma «Mācīsimies spēlēt». Ar 1.-4. kl. bērniem izdevās tuvāk iepazīties ar Latviju, Krieviju, Austrāliju, Ēģipti un Kanādu. Šajās tikšanās reizēs bēri ieguva informāciju par dažādiem dzīvniekiem, dabas apstākļiem, dziedāja dziesmas, spēlēja spēles, veidoja rokdarbus un pat izmēģināja dažus nacionālos ēdienus.